Kotel ocelový teplovodní zplynovací na tuhá paliva


Třída kotle: V.

Druh paliva: Palivové dřevo, hnědé i černé uhlí, brikety uhelné i z dřevní hmoty, pelety
Pracovní přetlak otopné vody: Max. do 200 kPa
Teplota otopné vody:
Max do 95o C min. 50o C Teplota vratné vody 50o C
Rozsah regulace:
50 – 100 % výkonu
Teplota spalin:
Při provozu kotle na minimální výkon může teplota spalin poklesnout pod 160o C
Odtah spalin:
Spalinový ventilátor s elektr. regulací otáček
Účinnost při jmen.
výkonu: 90%